Ximbomba


Aquest instrument és de plàstic, també hi ha una canya de plàstic. Hi poses aigua i després rasca i el soroll que fa és el soroll d'un pet.