Arpa làserArpa làser : instrument electrònic 

PERCUSSIÓ 3
Percussió corporal + elements com la pilota de bàsquet.

PERCUSSIÓ 2
Percussió indeterminada (que no fa notes!)

PERCUSSIÓ 1
Instrument de percussió determinada (que fa notes!)