Com funciona el MIDI?

MIDI: Music Instrument Digital Interface

Es tracta d'un protocol de comunicació serial estàndard que permet als ordinadors, sintetitzadors, seqüenciadors, controladors i altres dispositius musicals electrònics comunicar-se i compartir informació per tal de generar sons.

Music Animation Machine ens ofereix peces classiques interpretades amb MIDI.
Vegeu quin aspecte té la "Toccata i fuga en Re menor" de Bach: