Reactable

El Reactable és un instrument de música electroacústica, creat al 2005 a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona per Sergi Jordà, Marcos Alonso, Martin Kaltenbrunner i Günter Geige després de més de 2 anys de treball.


El reactable funciona amb peces que sonen diferentment segons com se situïn i manipulin damunt una taula lluminosa i tàctil; cada peça té una funció concreta (generar so, filtrar-lo, regular-lo...) i contribueix a modular sonoritats diferents. Pensat per a poder combinar les millors característiques dels instruments digitals i dels instruments tradicionals, amb control directe i simultani de paràmetres diversos amb totes dues mans, el poden manipular alhora un o més músics. Té un funcionament semblant a les Ones Martenot.

Com fer un reactable casolà?

www.reactable.com