El Neon i l'Arpa Làser

Neon: Light synthesizer+ info a la web de Neon


L'Arpa Làser és un instrument electrònic inventat per Bernard Szajner al 1981 on les cordes de l'arpa són substituïdes per un raig làser.Està construïda utilizant un sol raig làser que difon l'ona en una sèrie en paral·lel.
Quan una ona es bloqueja, aquest bloqueig és detectat per una fotoresistència que està connectada a una consola electrònica que activa la nota indicada.
Per reproduir el so actualment s'utilitzen sintetitzadors, samplers o ordinadors connectats a l'arpa.

+ informació i com construir-la